Tekst: Jaana Siltasalmi   Beeld: WorkerBeeWI

Het is misschien niet het meest positieve onderwerp, maar wel interessant! Ik denk dat niet iedereen bekend is met deze term. Ik vind het belangrijk dat professionals in het complementaire veld het kennen en zich ertoe kunnen verhouden.

Complementaire therapieën leggen de nadruk op het belang van een sterk immuunstelsel, gezonde leefwijze, positief denken en/of hoge trilling in strijd tegen ziektes. Dit gaat de laatste tijd vooral over COVID-19, maar ook over bijvoorbeeld kanker en andere ziektes en zwaktes. Bij ‘immonushaming’ wordt de “schuld” van ziek worden gelegd bij de mensen zelf. Volgens de ‘immunoshamer’ heeft wie ziek wordt niet goed voor zichzelf gezorgd. De zieke wordt ‘ge-shamed’: belachelijk gemaakt.

Niet alle ‘immunoshamers’ zijn complot denkers. En niet alle ‘immunoshamers’ zijn tegen Corona maatregelen. Maar meestal gaat het ‘immunoshamen’ gepaard met het idee dat de Corona maatregelen onnodig zijn, omdat het “juist goed is om in aanraking te komen met virussen en omdat het juist goed is om ziek te worden, want als je verder sterk en gezond bent is er niets aan de hand. Ons immuunstelsel kan het gewoon aan en zo bouwen we aan natuurlijke immuniteit. Bovendien hoort de dood bij het leven en is het, hoe spijtig dan ook, puur natuur dat de zwaksten komen te overlijden. Dus laat ons knuffelen, dansen, vrijen, vieze winkelwagens aanraken en in elkaars gezicht niezen want het hoort er allemaal bij!” het credo is: What does not kill you makes you stronger. “Het is genoeg als de ‘kwetsbaren’ zichzelf beschermen en laat de rest nu gewoon maar normaal leven.”

Als professional in het complementaire veld leggen we de nadruk op eigen verantwoordelijkheid en gezond en positief leven. En daar is ook niets mis mee. Echter, er zit een risico in dat we daarmee (onbewust) in meer of mindere mate aan ‘immunoshaming’ meedoen. En dat vind ik gevaarlijk.

Gezondheid is niet altijd een keuze. Het is een voorrecht om te kunnen kiezen voor een gezonde leefwijze of positief denken

Een sterk immuunstelsel en gezonde en positieve leefwijze zullen zeker meehelpen in de strijd tegen ziektes. Hoe sterker je bent en hoe stresslozer je leeft hoe minder kans je hebt om ernstig ziek te worden van wat dan ook. Maar een garantie is het niet. Dat weten we ook.

Niet iedereen is zich ervan bewust dat het ‘immunoshaming’ denken is om vanuit een bevoorrechte positie van een rijke, gezonde, welvarende, bewuste, intelligente, meestal witte westerling te zeggen: “door een gezonde positieve leefwijze wordt je niet ziek”. Het gaat totaal voorbij het feit dat niet iedereen sterk, gezond, bewust en in staat is om leefstijl keuzes te maken is. Gezondheid is niet altijd een keuze. Het is een voorrecht om te kunnen kiezen voor een gezonde leefwijze of positief denken of een hogere trilling. En het is zeker een voorrecht om gezond en sterk te zijn. Iedereen kan kanker krijgen, of corona en er zelfs aan sterven; hoe gezond je ook bent, hoe positief je ook denkt, hoe hoog je trilling ook is.

En nogmaals: niets mis met gezonde leefwijze, met positief denken of met verantwoordelijkheid nemen voor je eigen gezondheid. Daar gaan wij allemaal voor in het complementaire veld. Maar ik wil ervoor waken dat wij niet bijdragen aan ‘immunoshaming’.

Daarnaast vind ik dat het recht van gezonde mensen, om vrijuit te doen wat ze willen, niet richtinggevend kan zijn voor het beleid tijdens deze pandemie. Het betekent niet dat “bewuste mensen” meer rechten hebben dan mensen die niet de verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen gezondheid. Iedereen heeft recht op bescherming, ook de ongezonde en onbewuste mensen, ook de zieken en de zwakken.

 


Dit artikel wordt u aangeboden door Hands on Tao