Tekst: Betty Croll  Beeld: –

Gezondheid gaat over meer dan niét ziek zijn. Het gaat over gezond omgaan met je leven.
Uitgangspunt is de samenhang tussen de mens en de wereld om hem heen. Hierin je weg vinden, fysiek, mentaal en spiritueel in balans, leidt tot gezondheid.

Gezond zijn heeft ook te maken met: hoe sta je in het leven, wat voedt jou, waar word je gelukkig van? Wat maakt dat je zin hebt in de dag?

Het is alom bekend dat het fysieke en mentale aspect onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Aan iemands houding bijvoorbeeld, kan je aflezen hoe hij zich van binnen voelt.
Ook onze spreektaal kent hier voorbeelden van: Hart op de tong, gal spuwen, iets op je lever hebben, een gebroken hart, groen zien van jaloezie.

Shiatsu is een hulpmiddel om je bewust te worden van je binnenwereld in relatie tot de wereld om je heen.

Meer en meer wordt duidelijk dat angst, verdriet, boosheid, maar ook gebrek aan liefde en verwaarlozing de belangrijkste oorzaken zijn van innerlijke stress. Innerlijk stress die leidt tot ziekte.
Mijns inziens gaat het er in eerste instantie niet om de ziekte aan te pakken met verschillende technieken, maar mensen te ondersteunen in het bewust worden van deze innerlijke stress, bewust te worden van hun gevoelens.
Waar doet het pijn? Waar in het lichaam ervaar je de onrust, spanning of ruimte? Wat vertelt dat je? Welke betekenis ken je daar aan toe?
Hierin speelt contact en ruimte maken een grote rol.
Contact maken met je lichaam en ruimte maken voor wat zich daar van binnen afspeelt. Zodat je gaat snappen waar je met je lichaam op reageert. Zo word je ‘niet goed voelen’ of ‘ziek zijn’ een hulpmiddel naar meer bewustzijn.

Contact maken met je lichaam en ruimte maken voor wat zich daar van binnen afspeelt.

Shiatsu is een hulpmiddel om je bewust te worden van je binnenwereld in relatie tot de wereld om je heen. Op die manier laat het ook zien dat we onderdeel zijn van een groter geheel en dat we met alles om ons heen verbonden zijn.

Als shiatsu-therapeut gaat het mij erom iemand te ondersteunen en te helpen een verandering in houding en bewustzijn te bewerkstelligen. Zodat je zelf gaat begrijpen en ervaren wat er gebeurt.

De enige manier waarop er iets kan veranderen is namelijk als er verandering plaatsvindt in ons zelf.

Samenwerking Oosterse en Westerse Geneeswijze

Het meest ideale zou zijn als Oosterse- en Westerse Geneeswijze zich samen zouden voegen tot Integrale Geneeswijze. Samen zijn ze namelijk meer dan de som der delen. Een chemokuur is nodig om een kanker te bestrijden. En vervolgens kan Shiatsu of acupunctuur degene weer ondersteunen om het lichaam terug te vinden, rust te krijgen in het hoofd en veerkracht te helpen opbouwen om het leven op te pakken.
Helaas is dit ideale plaatje nog ver weg. Maar er is hoop. Meer en meer weten ze elkaar te vinden, komen de grote mogelijkheden dan beide invalshoeken samen en kunnen ze elkaar versterken.

Positieve Gezondheid

Sinds een aantal jaren wint het concept Positieve Gezondheid sterk aan belangstelling. Arts en onderzoeker Machteld Huber en ‘founding mother’ van dit concept, ziet gezondheid veel breder dan deze door de WHO in 1948 is vastgesteld. Het gaat volgens Huber niet meer over de af – of aanwezigheid van ziekte, maar om het vermogen van mensen om met fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk de eigen regie te voeren. Hiermee is gezondheid niet meer het domein van zorgprofessionals alleen, maar van ons allemaal.

Het gaat immers om het vermogen om met veranderende omstandigheden om te gaan. Waarin zingeving, welbevinden en verbeteren van lichaamsfuncties allemaal een rol spelen. En laat dit nu precies datgene zijn waarin Shiatsu kan ondersteunen. En zo mensen helpen gezonder om te gaan met hun leven. De ki van shiatsu is the key naar gezondheid.

 


Voor meer verdieping kijk hier een interview van De Nieuwe Wereld. Ad Verbrugge in gesprek met Machteld Huber