Partners

Wij zijn dankbaar voor onze sponsors. Zij steunen ons bij de organisatie van de shiatsu Proeverij en samen werken we om shiatsu meer bekendheid te geven en de uitwisselingen tussen scholen, verenigingen, docenten, therapeuten, studenten en alle andere liefhebbers te bevorderen. Doe met ons mee en werk aan een groter aandeel van shiatsu in onze samenleving.

Onze hoofsponser